Ongeval?

Indien uw kind tijdens één van de activiteiten betrokken is bij een ongeval (hetzij licht, hetzij zwaar), zullen de leiders er alles aan doen om uw kind zo snel mogelijk te verzorgen.

Als het ongeval ernstig is van aard, gaan we met uw zoon zo snel mogelijk naar de dokter. We brengen u natuurlijk op de hoogte van het ongeval.

Indien uw zoon de activiteiten kan doorzetten, en het ongeval niet ernstig lijkt, maar er nadien klachten, of andere complicaties zijn, kan u altijd contact opnemen met de verantwoordelijke begeleider of de groepsleider.

Ook zal na de activiteit, of bij vervroegd verlaten van de chiro door het ongeval, een document meegegeven worden die u en uw dokter moeten invullen om aan de chiroverzekering het ongeval mee te delen. Zo kan u ook gerust zijn dat de verzekering uw kosten zal betalen voor de behandeling en verzorging van uw zoon. Na het invullen van de documenten door de arts, dienen de ingevulde documenten ook terug ingediend te worden!

Maar natuurlijk is dit - gelukkig maar - een niet veel voorkomende gebeurtenis!

 

Hoe geef ik een ongeval aan?

 1. Na het ongeval, krijg het kind een medisch attest en een aangifteformulier mee.
 2. Het medisch attest wordt ingevuld door een arts.
  Het aangifteformulier wordt deels door de leiding ingevuld. Als ouder vul je de resterende vragen in.
 3. Geef deze formulieren af aan de hoofdleiding of aan de volwassen begeleider.
 4. Het ongeval wordt elektronisch aangegeven in het systeem van de chiro verzekering. Daarna krijgt u als ouder een e-mail van de verantwoordelijken met extra documenten en een dossiernummer. 
 5. U ontvangt thuis de uitgavenstaat met een enveloppe. Nadat alles is afgerond en u alle rekeningen heeft verzameld. Stuurt u dit op naar 


IC Verzekeringen
Kempische Steenweg 404
3500 Hasselt

 

Wat valt onder deze verzekering?

 • Een ongeval is een plotse gebeurtenis, waarbij je lichamelijk gewond raakt, zoals snijwonden, breuken, voedselvergiftiging, insectenbeten … 
 • NIET: voor ziekten, als je springstof gebruikt, als je onder invloed bent van drugs (ook alcohol!), als je je lenzen verliest, materiële schade en persoonlijke bezittingen.
  Ook als je je auto gebruikt voor de Chiro is dat op eigen verantwoordelijkheid.
 • De Chiroverzekering betaalt het stuk van de medische kosten terug dat je eigen ziekenfonds niet terugbetaalt.
 • Die verzekering geldt op de kortste weg van en naar de Chirolokalen.
 • Let erop dat de dokter zich houdt aan de lijst van het RIZIV, en vraag niet om op een eenpersoonskamer te liggen.

 

Lees hieronder in de pdf meer over: 

 • burgerlijke aansprakelijkheid
 • loonverlies bij leiding
 • rechtsbijstand
 • overlijden en blijvende invaliditeit

 

Terugbetaling mutualiteit

Er bestaat een mogelijkheid om een gedeelte van het lidgeld en kampgeld terugbetaald te krijgen van de verschillende mutualiteiten.

Hiervoor dient u alleen de aanvraagformulieren via de site van de betreffende mutualiteit af te drukken en te voorzien van een vignet.

De formulieren kunnen afgegeven worden aan de leiding  of bij voorkeur bezorgd in de Constant Permekestraat 2 in Wevelgem.

We bezorgen u zo snel mogelijk de ingevulde formulieren terug.

LET OP! CM doet vanaf heden geen terugbetaling meer op inschrijvingen van het werkjaar!

 

Contact verzekeringen

Frederic Ghequiere
0495 36 10 41

info@chirojongenswevelgem.be